Karriere i Northwest

Northwest er i sterk vekst, og vi søker dyktige medarbeidere som deler vår lidenskap for å løse komplekse ingeniørproblemer og bygge avanserte mekaniske konstruksjoner. Hos oss har du en fot på kontoret og en fot i verkstedhallen, og bør trives med å jobbe både praktisk og teoretisk i en variert arbeidsdag.

I Northwest er vi et tett sammensveiset ingeniørteam hvor hverdagen er variert med mange forskjellige arbeidsoppgaver. Du kan ha hele dager hvor du jobber med modeller og beregninger, andre dager er du ute på anlegg hos kunde. En ingeniør hos Northwest jobber også med det praktiske, og er ute i produksjonen for å kontrollere, tilpasse løsninger fra tegning til virkelighet og bidrar også med sammenstilling av maskinene og utstyret du har tegnet.

Vi har også egne folk som jobber med bl.a. innkjøp, logistikk og økonomi, som jobber tett med ingeniørteamet for å sikre at våre prosjekter blir levert som avtalt. Det er korte veier og raske beslutninger hos oss, og vi setter stor pris på at alle ansatte viser initiativ og tar ansvar for både prosjekter og interne oppgaver.

Kompetanse

Vi har en over gjennomsnittlig interesse for maskiner og konstruksjoner. Det ligger i ryggraden til selskapet at vi jobber med det teoretiske og det praktiske, og vi er derfor opptatt av at alle ansatte skal lære og utvikle seg for å kunne løse enhver mekanisk utfordring vi kommer over.

Dette gjør vi gjennom å ha egne utviklingsmål og -planer for alle ansatte, med kursing, sertifiseringer og mentorer som følger opp. Vi har også et internt kompetanseprogram hvor vi deler erfaring og kompetanse om verktøyene vi bruker, utfordringer og løsninger i prosjekter, og skaper læring på tvers av alt vi gjør.

Vi er et ungt team som trives på jobb og som er opptatt av et godt sosialt fellesskap. Vi har derfor regelmessige sosiale begivenheter og besøk og turer til kunder og samarbeidspartnere i både Norge og utlandet.