Design og Engineering

Northwest Solutions utarbeider skreddersydde design- og engineeringløsninger. Vi starter med å forstå problemet som skal løses og kundens behov, jobber kreativt med ulike løsningsforslag før vi til slutt ender opp med detaljerte 3D- og 2D-modeller. Vi tilbyr tjenester fra idé til ferdig produkt, inkludert prosjektledelse og grundig kvalitetskontroll.

Innovasjon og Realisering

Hos Northwest Solutions transformerer vi ideer til realitet. Vår tilnærming starter med dine visjoner – enten det er en enkel skisse eller et mer utviklet konsept. Vi arbeider tett sammen med våre kunder for å omforme disse ideene til detaljerte, realiserbare planer.

Skreddersydd design

Vår ekspertise i design og engineering går utover det tradisjonelle. Vi utvikler ikke bare "prototyper" – vi skaper skreddersydde løsninger som er klar til produksjon. Dette innebærer en nøyaktig prosess fra første tegning til detaljerte 3D- og 2D-modeller, støttet av grundige styrkeberegninger og omfattende dokumentasjon. Vi sikrer at hvert konsept ikke bare er teoretisk gjennomførbart, men også praktisk levedyktig.

Teknologi og verktøy

I vår teknologidrevne tilnærming benytter vi ledende verktøy som Autodesk Inventor, samtidig som vi er fleksible til å tilpasse oss andre plattformer etter behov.

Vi har lang erfaring med ledende bransjestandarder som blant annet DNV (Det Norske Veritas), NORSOK og Eurocode. Dette er en fundamental del av vår tilnærming til design og konstruksjon. Vi anvender disse standardene nøye for å sikre at våre løsninger oppfyller de strengeste kravene til kvalitet, sikkerhet og pålitelighet.

Våre tjenester

  • Tilpasset utvikling fra idé til ferdig produkt
  • Detaljerte produksjonstegninger for tekniske løsninger
  • Avanserte struktur- og styrkeberegninger
  • Omfattende dokumentasjon og brukerveiledninger
  • Prosjektledelse med et øye for detaljer
  • Omhyggelig kvalitetskontroll og inspeksjon